POSLOVNI PORTAL O UPRAVLJANJU OTPADOM I RECIKLAŽI 
www.reciklaza.bizwww.otpad.biz

Newsletter # 16

reciklaza
 A K T U E L N O

 
 
 
ZAVRŠEN TVINING PROJEKAT UNAPREĐENJA UPRAVLJANJA OPASNIM OTPADOM U REPUBLICI SRBIJI

U Narodnoj skupštini Republike Srbije 30. maja 2017. godine, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Evropska unija i partneri na projektu, Agencija za zaštitu životne sredine Austrije i Federalno ministarstvo za životnu sredinu, zaštitu prirode, izgradnju i nuklearnu bezbednost Nemačke, obeležili su uspešan završetak EU tvining projekta – Unapređenje upravljanja opasnim otpadom u Republici Srbiji.

Prisutnima su se na početku pozdravnim govorima obratili Aleksandar Vesić, pomoćnik ministra Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Ričard Maša, predstavnik Delegacije EU u Srbiji, Dušan Čarkić, vršilac dužnosti pomoćnika ministra Ministarstva finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU i ostali predstavnici administracija Srbije, Austrije i Nemačke.

Kao deo zahteva iz Poglavlja 27 u pregovorima za pristupanje Evropskoj uniji, Srbija treba da usaglasi svoje nacionalno zakonodavstvo sa zakonodavstvom Evropske unije. Oblast upravljanja otpadom predstavlja poseban izazov kada su u pitanju pokrivenost i kapaciteti za osnovne usluge kao što su, sakupljanje, transport i odlaganje otpada, kao i nedostatak infrastrukture za tretman i odlaganje opasnog otpada.

 

“Kad jednom priviknemo svoju savjest da nešto primi kao ˈnužno zloˈ, to uskoro počinje sve više da nam izgleda kao nužno, a sve manje kao zlo.” (Ivan Turgenjev)

Licemjerstvo, neznanje ili »maske su pale«? Svi se uzbudiše oko najave američkog predsjednika Trumpa da istupi iz Pariškog sporazuma o zaštiti klime. Ne razumijem zbog čega? Pariški sporazum nema obvezujuću pravnu snagu upravo (i ne samo) zbog protivljenja američkog Kongresa. U Parizu su političari slavodobitno potpisali sporazum, pri čemu su izgleda mnogi imali figu u džepu. Natjecali su se u obećanjima, znajući da ne moraju ništa provesti.

 
SAOPŠTENJE ZAŠTITNIKA GRAĐANA POVODOM SVETSKOG DANA ŽIVOTNE SREDINE

Jačanjem zakonodavne aktivnosti na polju zaštite životne sredine u protekloj godini, radi usaglašavanja sa evropskim standardima u ovoj oblasti, stvoreni su normativni okviri za unapređenje postojećih rešenja i potpuniju zaštitu prava svih građana na zdravu životnu sredinu u Republici Srbiji, ističe Zaštitnik građana povodom obeležavanja Međunarodnog dana zaštite životne sredine.

I pored očiglednog napretka, oskudnost izvora finansiranja i nedostatak kadrovskih kapaciteta inspekcijskih organa, prevashodno na lokalnom nivou, i dalje predstavljaju glavni kamen spoticanja u ostvarivanju ovog ustavom zajamčenog prava.
Svest građana o značaju životne sredine i njenom uticaju na pojedinca i čitavo društvo je i dalje na niskom nivou, edukacije u ovoj oblasti nedovoljne, a intersektorska i multidisciplinarna saradnja državnih organa i stručne javnosti nepotpuna i nedovoljna. Ilustrativni su primeri koji govore u prilog navedenim manjkavostima sistema a odnose se na pritužbe građana koji žive u blizini neorganizovanih divljih deponija, uprkos postojanju jasnog zakonskog okvira kojim je regulisano upravljanje otpadom.

 
 
 
 
 
udruzenje reciklera

©Ios-Hrabri Čistač
Web Design & Development by

Webix Design