POSLOVNI PORTAL O UPRAVLJANJU OTPADOM I RECIKLAŽI 
www.reciklaza.bizwww.otpad.biz

Newsletter # 13

reciklaza
 A K T U E L N O
 
Partnerstvo na svim nivoima i u svim sektorima preduslov održivog razvoja


Ženeva, 15 maj 2017.

Partnerstvo na svim nivoima i u svim sektorima preduslov održivog razvoja

- Ključnu ulogu u dostizanju ciljeva BRS konvencije i održivog razvoja na nacionalnom, regionalnom i globalnom nivou ima jačanje koordinacije i saradnje između svih relevantnih zainteresovanih strana. Neophodno je partnerstvo na svim nivoima i sektorima. Na globalnom nivou potrebno dalje jačanje sinergetskog pristupa u implementaciji BRS konvencije. Neophodno je obezbediti efikasnu koordinaciju, saradnju i komunikaciju između svih relevantnih zainteresovanih strana, odnosno između vlada, nadležnih organa na svim nivoima, industrijskih udruženja, civilnog sektora i opšte javnosti, a sve u cilju minimizacije generisanja otpada i smanjenja zagađenja.

Razmena iskustava, naročito primera dobre prakse, katalizacija transfera tehnologija značajni su instrumenti jačanja partnerstva kako na regionalnom, tako i na nacionalnom nivou. Partnerstvo treba da se zasniva na modelu zasnovanom na sinergiji i usmeravanju resursa radi dostizanja ciljeva, - zaključak je 13. zasedanje Konferencije Strana ugovornica Bazelske konvencije (BC COP-13), 8. zasedanje Konferencije Strana ugovornica Roterdamske konvencije (RC COP-8) i 8. zasedanja Konferencija Strana ugovornica Stokholmske konvencije (SC COP-8)  održanih 24. aprila do 5. maja 2017. godine u Ženevi (Švajcarska). Na Konferenciji prisustvovalo preko 1600 učesnika iz preko 180 država, uključujući posmatrače, predstavnike civilnog društva i industrije u oblasti upravljanja otpadom i hemikalijama.

Opširnije...
 


Srbija napreduje u harmonizaciji legislative sa EU

Srbija je prošle godine izvezla hemikalije i hemijske proizvode u vrednosti od 2,14 mlrd USD, od čega je tri četvrtine otišlo na tržište EU, a u Evropskoj agenciji za hemikalije (EC HA) kažu da je naša zemlja dosta napredovala u harmonizaciji propisa sa EU zakonodavstvom.
Sekretar Udruženja za hemiju PKS Dragan Stevanović kaže da Srbija, kao zemlja kandidat za članstvo u EU, ima veliki zajednički interes sa EC HA, s obzirom na to da smo, pored velikog izvoza, u 2016. takođe uvezli proizvode u vrednosti od 3,38 mlrd USD. 
Opširnije...

Krivična prijava zbog nelegalnog izbacivanja otpada u Ravnom Selu

Ekološki pokret Vrbasa podneo je protiv NN lica tri prijave zbog nelegalnog izbacivanja otpada u Ravnom Selu. Prošle nedelje, na poziv građana je ovo udruženje registrovalo divlju deponiju u Ravnom Selu. Na lokalitetu stare "Karneksove" farme, kraj puta ka Kulpinu, snimljena je gomila građevinskog, komunalnog, hemijskog i animalnog otpada, koja upućuje na visok rizik od zaraze. Podneta je krivična prijava Opštinskom javnom tužilaštvu i dve prijave pokrajinskoj i lokalnoj inspekciji.

Opširnije... 

 
 
udruzenje reciklera
 
 
 
 

©Ios-Hrabri Čistač
Web Design & Development by

Webix Design