A K T U E L N O

STUDENTI KONSTRUISALI AUTOMAT ZA RECIKLAŽU

 

STUDENTI VISOKE TEHNIČKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA U NIŠU SU
KONSTRUISALI I NA SAJMU NAUKE „NAUK NIJE BAUK“ ODRŽANOG U NIŠU
PRVOG VIKENDA APRILA, PROMOVISALI INOVATIVNI AUTOMAT ZA ODLAGANJE I
RECIKLAŽU ALUMINIJUMSKE I PLASTIČNE AMBALAŽE (LIMENKE I PET BOCE).

Automat ima mogućnost prihvata i presovanja PET boca i limenki,
kapacitet spremišta je 2 x 20 kg, a automat prepoznaje ambalažu uz
pomoć elektromagnetnog senzora, projektovanog na fakultetu. Automat je
povezan sa pratećom moblinom aplikacijom koja beleži u korisnički
profil korisnika broj predatih PET boca i limenki za reciklažu.
Na osnovu prikupljenih podataka alikacija pravi rang listu korisnika i
prikazuje broj prikupljenih poena, čime korišćenje automata postaje
interesantan reciklažni turnir. Na taj način aplikacija pod nazivom
_RECYCLING CHALLENGE_ omogućava da se evidentiraju i nagrade korisnici
koji su predali najveće količine otpada, što je dodatni motiv zbog
će se građani odlučiti na njeno korišćenje. OPŠIRNIJE... [6]

 

DEPONIJA NA VINČI JOŠ UVEK ČEKA PARTNERE

 Zadah otpada najavljuje deponiju u Vinči i pre nego što se ona
ugleda. Vetar razvlači nesnosan smrad, ali ga brzo umrtvljuju kapi
kiše. Od smeća su se formirale dine. Na njih sleću galebovi i
kljucaju ostatke hrane uz užasno kliktanje. Merkaju gomile i
sakupljači sekundarnih sirovina, prebiraju po njima i biraju robu za
prodaju.

RECIKLIRANE KOVERTE

 Od početka godine, pa do 30. marta, građani Srbije za nagradnu igru
„Uzmi račun i pobedi” poslali su tačno 8.565.007 koverata. Sve
koverte, osim onih koje su izvučene kao dobitnici, otpremljene su u
postrojenje Fabrike kartona "Umka". Kompletna količina, koja je težila
70 tona, reciklirana je..

IZAZOVI SAKUPLJANJA FARMACEUTSKOG OTPADA OD GRAĐANA
Na sednici Grupacija veledrogerija razmatrao se izveštaj sa sastanka
Grupacije proizvođača humanih lekova, veledrogerija i udruženja
„Hrabri čistač” o predlogu sistemskog modela finansiranja
upravljanja farmaceutskim otpadom sakupljenim od građana, a koji bi bio
u skladu sa postojećom zakonskom regulativom i primenljiv u praksi.

POSTAVALJENA PRVA BRANA ZA ODBRANU OD OTPADA U SRBIJI
Kompanija Sekopak, otvorila je danas prvu branu u Srbiji za odbranu od
ambalažnog otpada u mestu Batnjik na reci Raška. Novootvorena mrežna
brana služi za prikupljanje otpadne ambalaže iz rečnih tokova, čime
se sprečava zagađenje reka.

©Ios-Hrabri Čistač
Web Design & Development by

Webix Design