AKTUELNO

Čačanska firma primer cirkularne ekonomije

U organizaciji Grada Čačka i Privredne komore Srbije nedavno je održan okrugli sto na temu cirkularne ekonomije, novom pristupu koji integriše ekonomiju i sistem upravljanja otpadom.Taj vid ekonomije je u Evropi zaživeo 2015. godine, a njena osnovna doktrina je poizvod – otpad – poizvod. -Cirkularna ekonomija je nova doktrina industrijalizacije koja se u Evropi pojavila u leto 2015. godine, i mi smo prvi put kao država reagovali veoma dinamično sa ciljem da prenesmo alate cirkularne ekonomije i da pokušamo da onaj proces koji čeka Srbiju, a to je reindustrijalizacija u četvrtoj revoluciji, pokušamo da uradimo taj proces koji je prilično jednostavan.

Opširnije...

Najava za konferenciju - Reciklaža i uključivanje neformalnih sakupljača u sistem upravljanja komunalnim otpadom

Nemačka organizacija za tehničku saradnju GIZ, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine i Privrednom komorom Srbije, organizuje stručnu konferenciju na temu primarne separacije otpada i reciklaže.

Opširnije...

U Novom Sadu 250 tona infektivnog otpada godišnje

U Novom Sadu se godišnje u proseku proizvede i uništi 247,5 tona infektivnog otpada. Od kako su 2008, zahvaljujući projektu koji je finansirala Evropska unija, zdravstvene ustanove dobile opremu za uništavanje medicinskog otpada, on se steriliše i drobi i tako pretvara u komunalni otpad, a patoanatomski otpad spaljuje se van ustanova i zakopava.
Opširnije... 

Novosadska “Čistoća” u novembru prikupila 180 tona separatnog kućnog otpada iz šireg centra grada. I dalje se povećava količina PET ambalaže, kartona, limenki, plastike i stakla.
Opširnije...

©Ios-Hrabri Čistač
Web Design & Development by

Webix Design