POSLOVNI PORTAL O UPRAVLJANJU OTPADOM I RECIKLAŽI 
www.reciklaza.biz
 www.otpad.biz

Newsletter # 56

 
 
 
   S  R  B  I  J  A


Ministar očekuje 12 milijardi dinara od zelenih taksi


 Prihodi od naplate ekoloških taksi i naknada mogli bi da budu za oko 30 odsto veći ako bi ih plaćale sve firme u Srbiji koje prave otpad ili zagađuju životnu sredinu, procenjuje ministar životne sredine Goran Trivan.

Ministar očekuje da se ove godine, zbog većeg obuhvata, od zelenih taksi u državni budžet slije više od 12 milijardi dinara. Najavljuje da će biti pojačan rad inspekcije, ali i povećan broj prekršajnih prijava za nesavesna preduzeća i ističe da svako ko je obveznik ekoloških taksi i naknada mora da ih plaća.
Trivan je za Tanjug rekao da se prošle godine u budžet Srbije slilo oko 10,8 milijardi dinara, ali da postoji određen broj obveznika koji nije platio zelenu taksu, te da je zato naplata bila, kaže, za milijardu dinara manja. Ministar je rekao da prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, oko 11.600 firmi su obveznici plaćanja ekološke takse i naknade, ali veruje da ih je na terenu mnogo više. Podseća da je obaveza firme da se sama prijavi Agen 

Opširnije

              S  R  B  I  J  A
 

Potencijalno opasan otpad i dalje na starom mestu


I posle mesec dana otkako su na dve lokacije u Pančevu i jednoj u tunelima stare ciglane u selu Bavanište u susednoj opštini Kovin, otkriveni nelegalno odlagalište svakojakih sumnjivih materija, industrijski kanisteri i velika metalna burad, zatvorena i bez poklopaca, kofe i kante sa izmešanim emulzijama, korišćenim uljem i mazutom i natopljena piljevina, tu su gde su i bili, a više od 100 tona otpada i dalje nosi oznaku „potencijalno opasan”, jer se čekaju rezultati uzorkovanja materija, koje je po nalogu tužilaštva uzeo Zavoda za javno zdravlje u Beogradu. 
Pretrage ekotoksikologa, ali i nalazi pokrajinskih, republičkih inspektora ekologije i Ministarstva unutrašnjih poslova, tek treba da daju odgovor na pitanje o kakvom otpadu je reč i u kojoj meri je on štetan po zdravlje ljudi i životnu okolinu. Treba da se utvrdi i ko je njegov vlasnik. Sumnja se da je reč o preduzeću „Eko 21” iz Pančeva, o čemu će se izjasniti tužilaštvo, ali prema informacijama iz pokrajinskog Sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, do kojih je „Politika” došla, činjenice o svemu tome i dalje se čekaju.

Opširnije

                    S  R  B  I  J  A
 

Rešen problem sa deponijom


Dobijanjem dozvole za rad Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, rešen je dugogodišnji problem jedne od najvećih regionalnih deponija u Vojvodini.Zahvaljujući izgradnji postrojenja za separaciju otpada, više od 200 hiljada stanovnika Srema i Mačve moći će da odlaže otpad po savremenim standardima. 

                    R  E  G  I  O  N    I    S  V  E  T
 

Apokaliptični blizanac globalnog zagrevanja – pacifički otpad


Zemljina klima se nebrojeno puta promenila kroz istoriju. Upravo u poslednjih 650.000 godina bilo je sedam ciklusa glacijalnog napretka i povlačenja, uz nagli kraj poslednjeg ledenog doba pre oko 7.000 godina, koje je označilo početak moderne klimatske ere – i ljudske civilizacije. Većina ovih klimatskih promena se pripisuju veoma malim varijacijama u orbiti Zemlje koje menjaju količinu sunčeve energije koju naša planeta primi.
Trenutni trend zagrevanja je od posebnog značaja jer postoji velika verovatnoća (veća od 95 procenata) da je on rezultat ljudske aktivnosti od sredine 20. veka i nastavlja se brzinom koja je bez presedana već decenijama i milenijumima.
A sada moramo da mislimo i o apokaliptičnom blizancu klimatskih promena – okeanskoj plastici. Statistike o proliferaciji okeanske plastike su alarmantne. Saznajte ovde i sada kako možemo promeniti naše navike ka plastičnoj potrošnji.

 
 
 
 
 
udruzenje reciklera

©Ios-Hrabri Čistač
Web Design & Development by

Webix Design