POSLOVNI PORTAL O UPRAVLJANJU OTPADOM I RECIKLAŽI 
www.reciklaza.biz
 www.otpad.biz

Newsletter # 51

 
 
 
                    S  R  B  I  J  A
 

Trivan: Organizovani kriminal odgovoran za zakopanu burad


"Policija i tužilaštvo rade na predmetima u vezi sa poslednjim ekološkim akcidentima kada je otkriveno nekoliko ilegalnih lokacija na kojima je bio zakopan opasni otpad" rekao je za RTV ministar zaštite životne sredine Goran Trivan.
"Bili smo šokirani na licu mesta kada smo otišli u inspekciju i kada smo videli tu burad i hangare bilo je jasno da je reč o ilegalnom poslu" rekao je ministar i dodao da je vlasnik firme na koju se sumnja pobegao u inostranstvo.
Sačekaćemo konačne analize ali na osnovu dosadašnjih pretpostavki i poznatih elemenata ovim kriminalnim radnjama se očigledno bave ljudi iz organizovanog kriminala .
"Problemi nastaju na relaciji proizvođač opasnog otpada i posrednik koji je registrovan za njegovo bezbedno uklanjanje", kazao je Trivan i objasnio da u Srbiji postoji 113 pravnih lica koji su registrovani za tu delatnost ali da se samo manji procenat ozbiljno tim bavi.


Opširnije

U    F  O  K  U  S  U


Od sistema do sistematskog pregleda


Postalo je simptomatično, tokom poslednja tri meseca, da se učestalo pojavljuju gromoglasne vesti o novim i novim otkrićima nelegalnog skladištenja opasnog otpada. Količine su dosegle već više od dve hiljade tona, a sa svih nivoa najavljuje se da je to samo početak.
U jučerašnjem gostovanju u emisiji "Pravi ugao" RTV, ministar zaštite životne sredine Goran Trivan izneo je genezu nastanka problema, sa posebnim akcentom na nas, građane, pozivajući nas da damo svoj doprinos, kako dojavljujući sumnjiva skladišta sa sumnjivim sadržajem, tako i prisustvom na suđenjima do kojih će, izgleda, uskoro doći. 
Javnost, ili bar onaj kritički deo nje, manifestuje preko društvenih mreža sklonost ka upiranju prsta u vlast, kao krivca za nastanak ovog, više nego ozbiljnog, problema.

Opširnije

              S  R  B  I  J  A
 

Opasne materije i otpad


Okruženi smo proizvodima koji u sebi sadrže opasne supstance. Kada se završi životni vek tih proizvoda, opasne supstance lako dospevaju u životnu sredinu ukoliko se ne zbrinu na odgovarajući način.
Opasan otpad nastaje u industriji, uslužnim delatnostima, medicinskim ustanovama, ali ga ima i u domaćinstvima. Opasan otpad nastaje u industriji, uslužnim delatnostima, medicinskim ustanovama, ali ga ima i u domaćinstvima.
Proizvodi imaju svoj životni vek i pre ili kasnije završavaju kao otpad. Savremeno upravljanje otpadom nastoji da iz proizvoda koji bi, inače, završio na deponiji, izvuče što više komponenti, bilo da pojedine delove ponovo upotrebi, bilo da ih preradi za dobijanje sirovina. Zavisno od toga kako utiče na životnu sredinu i zdravlje ljudi, otpad se deli na neopasan, inertan i opasan otpad. Inertan otpad nije podložan fizičkim, hemijskim i biološkim promenama, ne rastvara se i ne sagoreva.

Opširnije

                 U    F  O  K  U  S  U
 

Kako smanjiti negativne posledice elektronike?


Svakodnevno smo svedoci ubrzane proizvodnje i rastuće tehnologije koja prožima sve oblasti našeg života. Zato je i neminovno da prava cena tehnologije uključuje i njen direktni uticaj na društvo i životnu sredinu. Uz to, kada se modernim trendovima u proizvodnji i korišćenju elektronike doda nedostatak mogućnosti za bezbedno upravljanje e-otpadom, to za posledicu ima činjenicu da i ljudi i planeta plaćaju cenu neefikasnog dizajna punog otrovnih materija. 
Električni aparati, kao što su televizori ili kućni računari, puni su mikročipova koji troše mnogo energije, a za njihovu proizvodnju je neophodna velika količina materijala. Što se tiče kućnih računara, čak 80 procenata negativnih posledica po okolinu mogu nastati pre nego što se uključe po prvi put.

 
 
 
 
 
udruzenje reciklera

©Ios-Hrabri Čistač
Web Design & Development by

Webix Design