POSLOVNI PORTAL O UPRAVLJANJU OTPADOM I RECIKLAŽI 
www.reciklaza.biz
 www.otpad.biz

Newsletter # 50

 
 
 
                  U     F  O  K  U  S  U
 


 Upravljanje otpadom u Srbiji: Gurni pod tepih do narednih izbora


Način na koji se (ne)upravlja otpadom u Srbiji je jedan od najočitijih primera pogrešno postavljenog sistema zaštite životne sredine i njegovog finansiranja.
Uslovi koje će naša zemlja morati da ispuni u toj oblasti u procesu pristupanja EU će svakako doneti poboljšanja i u upravljanju otpadom, ali upravo zato što Srbija nije do sada radila i ne radi na ispunjenju sopstvenih ciljeva, u procesu evrointegracija ćemo se fokusirati da ispunimo tuđe, upozorava Radmilo Pešić, profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu i ekspert za zaštitu životne sredine.
„Visoki troškovi, neracionalna organizacija, nizak kvalitet usluga i nedovoljna briga za okolinu rezultat su poraznog stanja u organizaciji upravljanja otpadom”, piše na zvaničnoj stranici portala Agencije za zaštitu životne sredine. Retko koja državna institucija situaciju u sopstvenom dvorištu opisuje ne birajući reči, ali čini se da to samo ukazuje na veličinu problema u sektoru iz koga, sada već redovno, stižu uznemiravajuće vesti.


Opširnije

S  R  B  I  J  A


Kako do savremenog sistema upravljanja otpadom?


Javno komunalno preduzeće "Čistoća", zaduženo za upravljanje otpadom u Novom Sadu, kako je nedavno pisao VOICE nema dozvolu za njegovo odlaganje, kao ni upotrebnu dozvolu za gradsku deponiju. Ova tvrdnja potakla nas je razmišljanje o tome kako bi trebalo da izgleda jedna savremena deponija i koliko smo kao zemlja daleko od jednog takvog savremenog sistema upravljanja otpadom. O tome smo u emisiji "U kakvoj zemlji želim da živim" razgovarali sa Igorom Jezdimirovićem iz udruženja Inženjeri zaštite životne sredine i sa Danijelom Jankov iz JKP "Čistoća" Novi Sad.
Igor smatra da je veoma bitno da shvatimo da je u ovom periodu dinamičnog razvoja društva došlo do promene sastava samog otpada koji odlažemo na deponije i da zbog toga više nije dovoljno samo baciti otpad na mesta na koja smo to do sada radili. On kaže da treba upravljati čitavim sistemom otpada i to tako da on ne predstavlja opasnost po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Igor nam je objasnio i kako bi trebalo da izgleda savremena deponija.


Opširnije

              S  R  B  I  J  A
 

Kako učiniti da Srbija bude zemlja bez otpada


U poslednje vreme sve češće smo svedoci da javnost prepoznaje pitanje upravljanja otpadom, kao jedno od najvećih problema sa kojima se suočava društvo, posmatrano sa aspekta zaštite životne sredine. Kako ističe Siniša Mitrović, rukovodilac službe za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Srbije, u našoj zemlji ne postoje strateška postrojenja za upravljanje opasnim otpadom. 
- Početna nastojanja Vlade da izgradi neophodna strateška postrojenja su naišla na protivljenje javnosti. Ovo je dovelo do toga da se, pre skoro 15 godina, već opredeljena sredstva od EU, a reč je o 14 miliona evra za izgradnju postrojenja za fizičko-hemijski tretman otpada i prve faze deponije, nisu iskoristila - navodi Mitrović. - Izgradnja ovog postrojenja i dalje je predviđena važećom Strategijom upravljanja otpadom za period 2010-2019. godine. Nažalost, Republika Srbija ovaj cilj nije ostvarila.
Pored toga, kako navodi Mitrović, ne postoji ni lokacija uređena za odlaganje opasnog otpada, kao ni centralna skladišta.

Opširnije

               S  R  B  I  J  A
 

Od eko taksi 10 milijardi u budžet


Oko 10 milijardi dinara uplatila su srpska preduzeća u budžet Srbije u prošloj godini na ime ekološke takse, izjavio je danas direktor Agencije za zaštitu životne sredine Filip Radović.
Međutim, za sada nije poznato koliko privrednih subjekata ne plaća taksu u Srbiji kao ni koji je broj preduzeća koja šalju izveštaje o zagađenju Agenciji za zaštitu životne sredine.
"Ono što možemo sa sigurnošću da kažemo je da broj kompanija koje plaćaju ekološku taksu iz godine u godinu raste. Sa merama koje smo preduzeli više nijedna kompanija neće biti u mogućnosti da sakrije svoje podatke", kaže Jovanović i podseća da je protekle godine uveden novi softver, aplikacija, koja omogućava slanje dnevnih izveštaja o zagađenju iz kompanija koje se bave proizvodnjom. Kaže da zahvaljujući tom softveru kompanijem više neće moći da dostavljaju lažne podatke i da ne plaćaju eko taksu.

 
 
 
 
 
udruzenje reciklera

©Ios-Hrabri Čistač
Web Design & Development by

Webix Design