POSLOVNI PORTAL O UPRAVLJANJU OTPADOM I RECIKLAŽI 
www.reciklaza.biz
 www.otpad.biz

Newsletter # 44

 
 
 
                S  R  B  I  J  A
 

"Mapiranje": Istorijski otpad širom Srbije, utiče na Savu


Organski rastvarači, među kojima benzen, toluen i ksilen, pronađeni su u 20 tona opasnog otpada, tajno zakopanog na privatnoj parceli u blizini Obrenovca. Hemijske materije opasne po zdravlje i okolinu nisu samo skrivene, opasan otpad zaostao iz prethodnih decenija nalazi se na bar 70 lokacija u Srbiji.
Proizvedeno davno, a opasno i danas. U starim proizvodnim pogonima nekadašnjeg giganta hemijske industrije problem se taloži i na otvorenom. Šabački Eliksir radi na uklanjanju istorijskog otpada. 

Opširnije

              R E G I O N   I   S V E T
 

Istraživači: deponije riznice bogatstva


Istraživači su završili prvu studiju o dragocenom materijalu koji leži na ogromnim deponijama smeća i na otpadima u Evropi. Grupa od 17 organizacija je otvorila onlajn bazu podataka za "gradsko rudarenje", u kojoj su detaljno prikazane dragocene sirovine koje "dremaju" u bačenim baterijama i akumulatorima, elektronskim uređajima i na auto-otpadima širom Evrope.
Projekat pod nazivom ProSUM, ima za cilj da ukaže na mesta na kojima se može doći do aluminijuma, bakra i zlata vrednosti u milijardama dolara.

Opširnije

              R E G I O N   I   S V E T
 

EU objavila plan upravljanja plastičnim otpadom


Ako se ne promijeni način na koji se upotrebljava plastika, do 2050. godine u okeanima će biti više plastike nego ribe, kažu u Evropskoj uniji. Jedan od ciljeva je i zaustavljanje bacanja otpada u more.
Europska komisija je objavila strategiju za upravljanje plastičnim otpadom sa ciljem da se do 2030. godine sva plastična ambalaža reciklira te ograniči jednokratna uporaba plastike.
"Ako ne promijenimo način na koji proizvodimo i upotrebljavamo plastiku, do 2050. u oceanima će biti više plastike nego ribe. Moramo se pobrinuti da plastike ne bude u našoj vodi, hrani, pa čak i u našim tijelima", izjavio je prvi potpredsjednik Europske komisije Frans Timmermans. Strategija o plastici, donesena u Strasbourgu, dio je paketa o kružnom gospodarstvu.

Opširnije

               S  R  B  I  J  A
 

Inkluzija Roma - dvadeset radnih mesta na selekciji otpada u Bečeju

 

GIZ je za realizaciju obezbedio 200.000 evra, projekat traje do kraja godine, a planirano je da se u međuvremenu nađe model za nastavak angažovanja na poslovima predviđenim aktuelnim projektom.
Po projektu „Inicijativa za inkluziju“, koji realizuje Stalna konferencija gradova i opština u saradnji sa Nemačkom organizacijom za tehničku saradnju (GIZ), u bečejskoj opštini će ovih dana biti zaposleno 20 lica romske nacionalnosti sa evidencije Nacionalne službe zapošljavanja, na poslovima primarne i sekundarne selekcije komunalnog otpada.
"Partneri u projektu su lokalna samouprava, preduzeće za odnošenje komunalnog otpada „Potisje-Bečej“, NVO „Đina“, Centar za socijalni rad i Nacionalna služba za zapošljavanje – navodi u ime lokalne samouprave Danijela Doroslovački.

 
 
 
 
 
udruzenje reciklera

©Ios-Hrabri Čistač
Web Design & Development by

Webix Design