POSLOVNI PORTAL O UPRAVLJANJU OTPADOM I RECIKLAŽI 
www.reciklaza.biz
 www.otpad.biz

Newsletter # 40

 
 
 
          D  O  G  A  Đ  A  J  I
 

Danas odgovorno. Sutra održivo.


Zašto se u Evropskoj uniji koči razvoj ambicioznih ciljeva cirkularne ekonomije? Ako su industrijska groblja u Srbiji puna, zahvaljujući nekadašnjim gigantima koji su završili na otpadu, da li prerada tog otpada predstavlja ekonomsku šansu za našu zemlju? Da li je u održivom sistemskom zbrinjavanju industrijskog i opasnog otpada neophodna saradnja državnog i privatnog sektora, i šta nam govore primeri iz regiona? Ovo su samo neka od pitanja na koja su eksperti iz zemlje i inostranstva pokušali da daju odgovore, kao i da ukažu na mogućnosti za dalja delovanja u oblasti životne sredine i održivog razvoja, u okviru Međunarodnog MITECO Foruma, koji je održan po peti put pod sloganom „Danas odgovorno. Sutra održivo“.

Opširnije
 

S  R  B  I  J  A


Započeta dva značajna projekta u oblasti upravljanja otpadom


Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan označio je  početak realizacije dva značajna projekta podržana od strane međunarodne zajednice, kojima će se postići konkretni rezultati u upravljanju otpadom u Srbiji. 
Na skupu „Politika upravljanja otpadom i njena primena u Republici Srbiji“ održanom 30. novembra 2017. predstavljen je tvining projekat „Podrška razvoju strateškog okvira u oblasti upravljanja otpadom“ koji se realizuje uz finansiranje Eropske unije iz IPA fonda i sufinansiranje Vlade Republike Srbije, i projekat „Primarna separacija otpada“, kofinansiran od strane Republike Srbije, Švedske i Evropske unije.

Opširnije...

S  R  B  I  J  A


Od starih blokova ušteda 600 miliona evra!

 
Koliko je u Srbiji neiskorišćen potencijal sortiranja građevinskog otpada, jer zasad ne postoje zakonski propisi. Nijedna firma još nije dobila licencu za reciklažu šuta.
Dok se u svetu odavno zgrade rasklapaju po sistemu lego kockica, u Srbiji se i dalje ruše bagerom i nestaju u oblaku prašine. Na smetlišta širom Srbije se godišnje odloži oko 1,5 milion kubika šuta, drveta, stakla i ostalih materijala. Strunjaci tvrde da bi reciklažom građevinskog otpada Srbija mogla da ostvari dobit od oko 600 miliona evra godišnje.
Dejan Bojović, predsednik srpske Asocijacije za rušenje, dekontaminaciju i reciklažu, tvrdi da bi pravilnim odlaganjem, sortiranjem i reciklažom građevinskih materijala otpad umesto izvora zagađenja mogao da postane izvor uštede.
- Samo u poslednjih godinu dana u Beogradu je srušeno šest ogromnih zgrada, među kojima su i Savezni MUP i zgrada američke ambasade - priča Bojović.

Opširnije...

       K  O  L  U  M  N  A
       Predrag Momčilović 
 

 Greenwashing ili krečenje u zeleno

 
 
U mom rodnom gradu postoji jedna stara firma koja začudo još uvek funkcioniše. Ta firma ima zid koji odvaja fabrički krug od ulice i koji se ispostavio kao jako pogodan za uličnu umetnost. Kako se broj radnika u firmi smanjivao i kako su radna prava onih koji još uvek tu rade bivala sve manja, vlasnik je rešio da okreči zid u jarke boje. Opstala je praksa da ljudi ostavljaju svoje kreativne poruke na zidu. Ali je isto tako opstala i praksa da je, sa svakim novim grafitom i svakim novim otpuštenim radnikom, “dolazila” još svetlija i veselija boja zida, iako se sve drugo raspadalo. Ova apsurdna situacija navela me je na razmišljanje da li je dovoljno samo sve okrečiti u vesele boje i pretvarati se kako je sve u redu, uz očekivanje da će problemi sami od sebe nestati.
 
 
 
 
 
udruzenje reciklera

©Ios-Hrabri Čistač
Web Design & Development by

Webix Design