POSLOVNI PORTAL O UPRAVLJANJU OTPADOM I RECIKLAŽI 
www.reciklaza.biz
 www.otpad.biz

Newsletter # 39

 
 
 
        U  D  A  R  N  A     V  E  S  T  
 

Radović najavio uvođenje depozitnog sistema


Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine,  u izjavi za RTS rekao je da je vreme da se, kada je reč o upravljanju otpadom, naprave neki dramatičniji koraci.
Po njegovim rečima, rekonstruisanje sistema upravljanja otpadom započeće uvođenjem depozitnog sistema, koji bi trebalo da motiviše i građane i privredu da ne odlažu otpad u životnu sredinu. On je najavio da će se širom države postaviti aparati, u koje će građani ubacivati ambalažu, a dobijati novac. 

S  R  B  I  J  A


Mislite na životnu sredinu, izbacite plastične kese


 Evropski parlament je usvojio zakon kojim se ograničava upotreba tankih plastičnih kesa koje ugrožavaju životnu sredinu. Po tom propisu, potrošači moraju da koriste čvršće kese koje se mogu koristiti više puta ili da plate više ako žele opasnije tanje kese debljine 0,05 milimetara, koje se često daju besplatno u prodavnicama. Od članica se zahteva da smanje upotrebu tankih plastičnih kesa za 80 odsto do 2025. godine, a same biraju kako će to postići.
Pre sedam godina, svaki žitelj u EU je prosečno koristio 198 kesa godišnje, od čega su 90 odsto bile nerazgradive, tanke kese. Po zakonu, članice EU imaju mogućnost da smanje godišnju potrošnju nerazgradivih plastičnih kesa na 90 po stanovniku do kraja 2019. godine i na 40 do 2025. Druga opcija je da osiguraju da se do kraja 2018. godine plastične kese ne daju besplatno kupcima.

Opširnije...

S  R  B  I  J  A


Nezbrinut opasan otpad


U Srbiji se na godišnjem nivou generiše oko devet miliona tona otpada. Opasan otpad je 2016. godine činio 0,8 odsto ukupne količine otpada, što znači da se u našoj zemlji stvara oko 80.000 tona opasnog otpada na godišnjem nivou.
Opasan istorijski otpad nalazi se na 79 poznatih lokacija u Srbiji. Naziva se istorijskim jer je već decenijama nezbrinut, a potiče iz preduzeća koja više ne rade ili su u restrukturiranju. Sa devet lokacija je uklonjen, ali nije urađena remedijacija zemljišta, tako da su ta mesta i dalje ekološke crne tačke.
„Alarmantan je podatak da na teritoriji Republike Srbije postoje ogromne količine opasnog istorijskog otpada privremeno uskladištenog na različitim lokacijama, koje predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi i životnu sredinu", kaže Miodrag Mitrović, predsednik kompanije „Miteko Kneževacˮ koja se bavi zbrinjavanjem opasnog otpada.
Poseban problem predstavljaju polihlorovani bifenili, ili skraćeno PSB, koji su najzastupljeniji u transformatorima. Sintetizovani su u Americi dvadesetih godina 20. veka, a u Evropi zabranjeni 2001. god. zbog kancerogenog, mutagenog i teratogenog dejstva.
Prema 

Opširnije...

       S  R  B  I  J  A  
 

 Otvorena Laboratorija za zaštitu životne sredine na Visokoj tehničkoj školi u Nišu


Kakav je kvalitet vode, zemljišta i vazduha, ubuduće će na savremenim aparatima meriti studenti i profesori Visoke tehničke škole u Nišu, u učionici koja je do skoro bila ruinirana, a sada je pretvorena u Laboratoriju za zaštitu životne sredine.
Savremena oprema i instrumenti već su instalirani u Laboratoriji, koja je, kako kaže šef studijskog programa Zaštita životne sredine i profesor Boban Cvetanović, nemenjena pre svega studentima novog master programa - upravljanje otpadom, ali i svim ostalim studentima Visoke tehničke škole.
U Laboratoriji se nalazi veoma skupa oprema, od preko 40.000 evra, a namenjena je pre svega malo ozbiljnijim predmetima na master studijama, gde se rade ispitivanja i karakterizacija različitih otpadnih materijala - dodaje Cvetanović.
Opširnije...

 
 
 
 
 
 
udruzenje reciklera

©Ios-Hrabri Čistač
Web Design & Development by

Webix Design