POSLOVNI PORTAL O UPRAVLJANJU OTPADOM I RECIKLAŽI 
www.reciklaza.biz
 www.otpad.biz

Newsletter # 38

 
 
 
        U  D  A  R  N  A     V  E  S  T  
 

RASIPAMO BLAGO A DA TO NE ZNAMO: Srbija na otpadu gubi 500 miliona evra


 U Srbiji se na svakom koraku mogu videti divlja smetlišta s raznim otpadom, ali preovladava bačeni građevinski materijal. Ukoliko bi se on pravilno odlagao, sortirao i reciklirao, Srbija bi bila na ogromnom dobitku, ističe Dejan Bojović, predsednik Srpske asocijacije za rušenje, dekontaminaciju i reciklažu.
- Mogli bismo da budemo čak 500 miliona evra godišnje na dobitku ukoliko bi se građevinski otpad koristio kao resurs. Od ukupnog otpada koji se pravi najviše ima građevinskog, između 40 i 60 odsto. Po slobodnoj proceni, na godišnjem nivou ima milion, milion i po kubika ovog otpada. U građevinski otpad spadaju šut, metal, obojeni metal, plastika, produkti renoviranja i rekonstrukcije, produkti od osvežavanja puteva i sav infrastrukturni otpad - navodi Bojović.

Opširnije...

S  R  B  I  J  A


Koga briga za životnu sredinu


S obzirom na to da je do kraja godine ostalo nešto više od mesec dana, a sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Valjeva nisu potrošena, gradska vlast je bila primorana da uradi i drugu izmenu Programa korišćenja tih sredstava.
Gradsko veće je na sednici održanoj u petak prihvatilo drugu izmenu Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Valjeva za 2017. godinu.
U obrazloženju, koje je dato u materijalu, se navodi da zbog "znatno smanjenog trošenja sredstava za potrebe projektovanja i proširenja kanalizacione mreže u obodnim naseljima grada i za nabavku opreme za potrebe Reciklažnog dvorišta, neophodno je visinu sredstava planiranih za te namene umanjiti i prilagoditi realnim troškovima.
Prvobitno predviđeni iznos za pojektovanje i proširenje kanalizacione mreže od 37,5 miliona dinara smanjen je na osam miliona dinara, dok je prvobitno planirani iznos za opremanje Reciklažnog dvorišta smanjen sa 14,6 na 9,6 miliona dinara".

Opširnije...

S  R  B  I  J  A


Kako unaprediti upravljanje otpadom


Zašto je i sa ekološke ali i sa ekonomske strane važno unapređenje sistema upravljanja otpadom u Srbiji, koliko brzo možemo redukovati količinu opasnog otpada, kako ćemo uskladiti domaću praksu sa zahtevima EU u ovoj oblasti i na koji način možemo unaprediti položaj sakupljača sekundarnih sirovina i drugih društvenih grupa koje od ovog posla žive biće samo neke od tema na MITECO forumu koji će pod sloganom „Danas odgovorno. Sutra održivo“ biti održan 30. novembra 2017. u Beogradu.
Prema rečima Miodraga Mitrovića, predsednika kompanije MITECO Kneževac, u našoj zemlji se na godišnjem nivou generiše oko devet miliona tona otpada, od čega je 0,8 odsto opasni otpad. Kao ekološki cilj koji bi Srbija trebalo da ispuni postavljen je zadatak da se do kraja 2019. godine dekontaminiraju svi uređaji koji sadrže PCB, polihlorovane bifenile, odnosno uljana jedinjena koja su veoma štetna za okruženje a koja su ranije sadržali mnogi industrijski i komercijalni uređaji, kao i boje. Postoji realno očekivanje međutim da će ovaj rok biti produžen do 2028. godine.

Opširnije...

       S  R  B  I  J  A  
 

 Sporna šljaka u Jovanovcu


Kragujevac: Odbornik Mijoljub Stevanović LJupče kritikuje odluku da se šljaka i pepeo iz „Eneregetike” odlažu na deponiji u Jovanovcu jer će ugroziti na desetine kuća u obližnjem naselju Uglješnica.
Još nema potvrde da je počela da se sprovodi Odluka gradskog veća od 7. novembra koja dozvoljava „Energetici” da šljaku i pepeo odlaže na Gradskoj deponiji u Jovanovcu. Dozvola je privremenog karaktera, jer se kaže da će „Energetika” do grejne sezone 2019. godine promeniti izvor energije i sa uglja preći na gas.
Tako bi naredne dve godine, umesto dosadašnje namenske deponije u Opornici, pepeo i šljaka završavali na Gradskoj deponiji. Ovoj odluci oštro se usprotivio odbornik u Skupštini grada Mijoljub Stevanović LJupče  iz odborničke grupe „Regija Šumadija – Pokret slobonih građana”, koji predstavlja Mesnu zajednicu Uglješnica čijih dvadesetak porodica imaju kuće na napunih sto metara od deponije.
Opširnije...

 
 
 
 
 
udruzenje reciklera

©Ios-Hrabri Čistač
Web Design & Development by

Webix Design