POSLOVNI PORTAL O UPRAVLJANJU OTPADOM I RECIKLAŽI 
www.reciklaza.biz
 www.otpad.biz

Newsletter # 35

 
 
 
  U     F  O  K  U  S  U 
 

Kako uspostaviti sistem upravljanja otpadnim uljima


 “ Samo jedan litar motornog ulja može da zagadi million litara vode “
„ Produkti sagorevanja otpadnog ulja su otrovni i opasni po zdravlje čoveka i životnu sredinu“
„ Oko 10,000 tona otpadnih ulja završi u rekama, zemljištu i deponijama“
„ Odlaganje otpadnih ulja niko ne kontroliše“
„ Upravljanje otpadnim uljima u Srbiji nije rešeno“.....
Ove fraze i naslovi su ponovljeni bezbroj puta i nažalost istiniti su.
Otpadno ulje mineralnog i sintetskog porekla predstavlja izuzetno opasan otpad i kao takvom mu se u svim zemljama EU ( i ne samo EU ) posvećuje izuzetna pažnja. Za razliku od ostalih vrsta opasnog otpada,otpadno ulje je višestruko opasnije iz razloga što se sastav i sadržaj toksičnih materija ne može unapred pretpostaviti a otpadno ulje može bespovratno zagaditi sve sredine – vazduh,vodu i zemljište.

Opširnije...

N A J A V A    D E Š A V A N J A


Green Economy Congress


U tri dana konferencije Green Economy Congress, od 2. do 4. novembra u Beogradu, učesnici će imati priliku da čuju neke od lidera u ekonomiji, preduzetništvu, inovacijama i nauci, zaštiti životne sredine. Konferencija je otvorena za preduzetnike, stručnjake, akademsku javnost, studente koji studiraju programe iz oblast održivog razvoja, kao i druge pojedince i udruženja koji se interesuju za temu zelene ekonomije. 
Zelena ekonomija je jedan od inovativnih koncepcija koji je holistički u svojoj formi – generiše razvoj i poštuje regionalni i globalni ekosistem, rezultira socijalnim blagostanjem i jednakošću, dok značajno smanjuje ekološki rizik i pritisak na prirodne resurse.

Opširnije...

R  E  G  I  O  N     I     S  V  E  T   
 

 Pogled preko plota - u budućnost


Kod nas nije retka pojava da se, zarad što bržih evropskih integracija, donosi veliki broj zakona i podzakonskih akata, kako bi se zadovoljili kriterijumi propisani od strane EU. Kada se sa propisa pređe na život, vidimo da nije retka pojava da mnoge propise niti onaj ko ih je doneo može da sprovede, a mi, koji smo obavezni da u svoj svakodnevni život ugradimo tu regulativu, nemamo ni saznanja, ni volje ni načina da budemo lojalni građani koji poštuju zakone.

Opširnije...

 
 
 
 
 
udruzenje reciklera

©Ios-Hrabri Čistač
Web Design & Development by

Webix Design