POSLOVNI PORTAL O UPRAVLJANJU OTPADOM I RECIKLAŽI 
www.reciklaza.bizwww.otpad.biz

Newsletter # 33

 
 
 
U  D  A  R  N  A     V  E  S  T  
 

Komunalci više neće kažnjavati sakupljače sekundarnih sirovina?


Na sastanku gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića i predstavnika sakupljača sekundarnih sirovina dogovoreno je da se pronađe rešenje za situaciju u kojoj se nalaze sakupljači, a koje isključuje njihovo kažnjavanje.

Sastanak je iniciralo Udruženje romskih studenata koje je medijator u sastancima između Grada i sakupljača sekundarnih sirovina, koji se suočavaju sa novčanim kaznama i rešenjima za zatvor otkad je "Čistoća" angažovala takozvane čuvare kontejnera.

Nenad Vladisavljev iz Udruženja romskih studenata koji je prisustvovao sastanku kaže da je gradska uprava otvorena da se vodi dijalog o sakupljačima sirovina i da se pronađe rešenje za Novi Sad. Kao pozitivni primeri navode se Niš i Pirot gde su sakupljači uključeni u sistem, što je plan i za Novi Sad.

Opširnije...

S  R  B  I  J  A


Meštane brine paljenje otpada


U Kosjeriću opet zategnuti odnosi lokalne vlasti i ekologa sa cementarom "Titan". Opasni otrovi mogu da ugroze poljoprivredu i zdravlje ljudi.

Zahtev Ministarstva građevinarstva da ova opština odredi iznos komunalne takse za objekat skladištenja komunalnog otpada koji će se se ložiti u cementari "Titan" uznemirio je ekologe, lokalnu vlast i građane. Tako zategnuti odnosi bili su i pre 12 godina, kad je tadašnje Ministarstvo ekologije na čijem čelu je bio Oliver Dulić, potpisalo Memorandum o razumevanju sa cemenatarama u Beočinu, Popovcu i Kosjeriću o spaljivanju komunalnog otpada i starih automobilskih guma.
U fabrikama u Beočinu i Novom Popovcu već se koristi takvo alternativno gorivo, ali ne i u cementari "Titan" u Kosjeriću. 
 

Opširnije...

R  E  G  I  O  N     I     S  V  E  T   
 

 Zbog subvencija spaljivanje otpada jevtinije od recikliranja


Trend rasta količine otpada koja se spaljuje potkopava napore Evrope usmerene na recikliranje jer otpad odlazi u spalionice umesto da se ponovo koristi ili reciklira.
To je suprotno i evropskoj direktivi o minimiziranju otpada. Prema planovima EU za obnovljivu energiju za period posle 2020, spaljivanje otpada moći će da se subvencioniše. U međuvremenu tržište buja i kontinentom kruže kontejneri sa otpadom a članice, često zaobilazeći propise, nastoje da izvuku što više subvencija.


Opširnije...

Hoće li smeće van Požarevca?

Grad Požarevac objavio je poziv za pregovarački postupak, podnošenjem ponuda za organizovano prikupljanje i deponovanje otpada i čišćenje divljih deponija. Namera je da se prestane sa odlaganjem na postojećoj deponiji u Požarevcu, a smeće nakon primarne selekcije odlaže na neku od uslovnih deponija u Srbiji.
Poziv za pregovarački postupak upućen je nakon što je propala javna nabavka na kojoj nije podneta nijedna prihvatljiva ponuda.
U budžetu grada je odvojen novac za odlaganje otpada na nekoj od uslovnih regionalnih deponija u Srbiji kako bi Grad Požarevac i Komunalne službe mogli da pristupe potpunoj rekultivaciji i sanaciji deponije „Jeremijino polje“. 

Opširnije...

 

 

 

 

udruzenje reciklera

 

 

©Ios-Hrabri Čistač
Web Design & Development by

Webix Design