POSLOVNI PORTAL O UPRAVLJANJU OTPADOM I RECIKLAŽI 
www.reciklaza.bizwww.otpad.biz

Newsletter # 26

 
 
U   F O K U S U  
 

Trivan: oko 2500 preduzeća ne plaća redovno ekološku taksu


Ministar za zaštitu životne sredine Srbije Goran Trivan izjavio je danas da oko 2.500 preduzeća nisu redovna plaćali ekološke takse, što je obaveza za sve zagađivače koji emituju štetne supstance, opasan i ambalažni otpad, zbog čega najavljuje sistemsko uređenje te oblasti.
"Ministarstvo je nabavilo softver koji će nam pomoći da utvrdimo tačan broj firmi koje moraju da plaćaju ekološke takse i iznos njihovih dugovanja. Sada možemo samo da spekulišemo o njima, ali kolika god da su ona su velika", kazao je Trivan agenciji Beta i naglasio da je neplaćanje te takse neprihvatljivo.
On očekuje da taj softver počne da radi krajem ove ili početkom naredne godine.
"Nema opraštanja dugova. Ne možemo sebi da dozvolimo taj luksuz. Zaštita životne sredine je pitanje kulture, a neplaćanje za njenu zaštitu je nekultura", rekao je on.
Trivan je kazao i da je doar primer Beograda, koji je ažurirao spiskove obveznika koji plaćaju ekološku taksu i promenio načina obaveštavanja o obavezama, pto je dalo rezultate, pa je tako za poslednjih pet-šest godina naplata povećana sa 600 miliona na 2,5 milijardi dinara.

Opširnije...

  A  K  T  U  E  L  N  O
 

Novi Sad: "Čistoća" zadovoljna čuvarima kontejnera


Čuvari kontejnera u Novom Sadu, za mesec dana koliko patroliraju ulicama, uspeli su da smanje oštećenja na kontejnerima i rasipanje smeća iz istih, tvrde u "Čistoći", dok sakupljači sekundarnih sirovina traže sastanak sa gradonačelnikom.
Preduzeća "Ipon Security" i "G4S Secure Solutions" nedavno su odabrane za čuvanje imovine preduzeća - kontejnera i to na tenderu koji spornim vide kako građani, privatne firme i nevladine organizacije, tako i poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić.
"Čistoća" izdvaja oko šest miliona dinara da bi sprečila uništavanje kontejnera, a za koje najviše krive sakupljače sekundarnih sirovina. Gradom istovremeno, između 16 i osam časova, prolaze dve patrole sa po dvojicom pripadnika obezbeđenja i paze da se kontejneri ne oštete. Preduzeće tvrdi da pozitivnih efekata u patroliranju već ima, ali da je još rano doneti prave zaključke.

Opširnije...

Radović o trendovima u otpadu u Srbiji

Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine, govori za portal Balkan Green Energy News o trendovima u Srbiji u oblasti otpada i usklađivanju sa standardima EU na tom planu.
 Prema njegovim rečima, Okvirna direktiva o otpadu EU bi trebalo da u potpunosti bude preneta u srpsko zakonodavstvo 2018. godine, a u toku je izrada podzakonskih akata koji regulišu prekogranični transport otpada. Radović govori i o potrebi korišćenja otpada iz termoelektrana, kao i efektima mera preduzetih u praćenju opasnog otpada u Srbiji. Kao jedan od zadataka izdvaja i identifikovanje problema i prepreka u procesu korišćenja otpada kao alternativnog goriva, posebno biomase.

Kakav je opšti trend u Srbiji kada je reč o otpadu, da li se smanjuju količine otpada i šta je uzrok tome? Kakav je trend u poređenju sa Evropskom unijom i da li generišemo više otpada od proseka u Uniji?

Godišnje se u Srbiji generiše 9 miliona tona otpada, odnosno 1,3 tona po stanovniku. Količina generisanog otpada varira iz godine u godinu, tako da se sa sigurnošću ne može reći kakav je budući trend. Ukoliko se privredni ambijent u Srbiji u bližoj budućnosti dodatno popravi, doći će do rasta i ukupne količine otpada. Svaka promena u tehnološkim procesima dovodi do promene i generisane količine otpada.

Opširnije...

 
 
 
 
 
udruzenje reciklera

©Ios-Hrabri Čistač
Web Design & Development by

Webix Design