28.10.2014.god. održana je sedma po redu sednica Upravnog odbora Udruženja IOS “HRABRI ČISTAČ“. U prisustvu svih pet članova odbora sumirali su se dosadašnji rezultati vezani za aktivnosti Udruženja u proteklom periodu,ali se razgovaralo i o planu i programu aktivnosti za narednu godinu. Poseban akcenat je dat pozicioniranju Udruženja, kao jednom od osnovnih prioriteta u 2015.god., kao i načinu lobiranja. Svi prisutni su se složili da u narednoj godini Udruženje treba raditi na još boljoj saradnji sa državnim relevantnim činiocima u interesu njegovih članica.

Odlučeno je da se održi Vandredna Skupština Udruženja početkom decembra, na koju će biti pozvani i gosti predstavnici resornog ministarstva,Privredne komore Srbije i Privredne komore Zelene Srbije, kao i udruženja iz oblasti upravljanja otpadom. Na taj način će se razmotriti aktuelne teme i sagledati problemi u industriji otpada iz svih uglova.

Naglašeno je da saradnja sa Udruženjem reciklera Srbije, kao i Udruženjem ambalažnog otpada, kroz neku vrstu Unije Udruženja ili nekog drugog vida saradnje, u narednom periodu može doneti veći uticaj i ostavrenje interesa u industriji otpada prema državi i relevantim činiocima vezanim za upravljenje otpadom.Odbornici su posebnu pažnju posvetili i mogućnošću za učlanjenjem novih članova kako bi se u delovanje Udruženja uključila i oblast ambalažnog otpada.

Svi su se složili u jednom da je Evropska federacija industrije otpada FEAD važna karika uticaja i delovanja, posebno iz razloga obraćanja Udruženja FEAD-u o problemima u Srbiji na njihovoj Generalnoj Skupštini 07.10.2014.god. u Briselu i angažovanju njihovih stučnih tela za rešavnjem istih putem predloga i preporuka. Svaka zemlja članica Evropske federacije industrije otpada može preko FEAD-ovih komiteta davati svoje predloge i sugestije o zakonskoj regulativi vezanih za određene oblasti upravljanja otpadom, koje FEAD sumira i posle usvajanja od strane svojih članica, dostavalja Evropskoj komisiji. Posebna pažnja u ovom trenutku je posvećena predlogu Evropske komisije “Ka kružnoj ekonomiji: programu nula otpada za Evropu“.

©Ios-Hrabri Čistač
Web Design & Development by

Webix Design