13. Međunarodni sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa EcoFair

Beogradski sajam, sreda 12. oktobar, Zelena sala, Hala 1A

Konferencija: „Cirkularna ekonomija kao šansa za razvoj zelene industrije“

Organizatori Konferencije: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Ministarstvo privrede, Privredna komora Srbije – Centar za zaštitu životne sredine, Organizacija za evropsku bezbednost i saranju OEBS – Misija u Srbiji, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH – projekat „Upravljanje otpadom i otpadnim vodama u opštinama – IMPACT“

PROGRAM KONFERENCIJE

Moderator: Siniša Mitrović

14:00 – 16:3 Pozdravna reč      Zoran Vujović, potpredsednik Privredne komore Srbije
Uvodna obraćanja
Regulatorni i organizacioni poslovi  Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine na primeni principa cirkularne ekonomije Aleksandar Vesić, pomoćnik ministra, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
Cirkularna ekonomija  i investicije u Srbiji (regulatorni okvir kroz Zakon o ulaganjima) Dušan Purić, pomoćnik ministra, Ministarstvo privrede privrede
Cirkularna ekonomija u oblasti upravljanja otpadom u Srbiji

Klaus Schmidt, vođa projekta GIZ IMPACT

Cirkularna ekonomija iz lokalne perspektive – projekat „Cirkularni karavan 2016“ / PKS, GIZ IMPACT, OEBS Olivera Zurovac Kuzman,  savetnica za zaštitu životne sredine Misije OEBS u Srbiji
Prezentacije
Novo zakonodavstvo i upravljanje otpadom u kontekstu cirkularne ekonomije Ivana Radosavljević i Radmila Šerović, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
Predstavljanje zaključaka Međunarodne konferencije „Cirkularna ekonomija kao prilika za unapređenje sektora upravljanja otpadom“, ISWA Kongres 2016 Novi Sad Dušan Vasiljević, GIZ IMPACT konsultant
Približavanje cirkularne ekonomije lokalnom nivou kroz GIZ IMPACT projekat Radomir Milovanović, GIZ IMPACT konsultant
FEAD diskusija o implementaciji paketa cirkularne ekonomije i mogućnostima izmena Peter Hodecek, ekspert, Asocijacija FEAD (European Federation of Waste Management and Environmental Services)
Mogućnost implementacije paketa mera cirkularne ekonomije na tržištu Republike Srbije Sandra Kamberović, generalni sekretar Udruženja “Hrabri čistač”
Privredna komora Srbije i podrška biznis sektoru na uvođenju  principa cirkularne ekonomije Isabel Arias, savetnik za cirkularnu ekonomiju, Centar za zaštitu životne sredine u PKS
Obrazovanje za cirkularnu ekonomiju Prof.dr. Jordan Aleksić, fakultet za primenjenu ekologiju FUTURA
Cirkularna ekonomija u proizvodnji – primer dobre prakse: proizvodnja građevinskih ploča iz tetrapak otpada Vladimir Jakovljević, menadžer u FEPLO Čačak

©Ios-Hrabri Čistač
Web Design & Development by

Webix Design