Na redovnoj godišnjoj sednici Udruženja Hrabri čistač izabrano novo rukovodstvo za naredne dve
godine i izvršena unutrašnja reorganizacija Udruženja.
Novi predsednik Udruženja je Slobodan Cvetković, direktor PWW d.o.o. sa mandatom od 2 godine od
dana izbora.
Potpredsednica Udruženja je Brankica Ristić, zamenik direktora Jakob becker d.o.o. sa mandatom od
2 godine od dana izbora.
Sekretar Udruženja je Sandra Kamberović.

©Ios-Hrabri Čistač
Web Design & Development by

Webix Design