Potpisan sporazum o saradnji između Udruženja Hrabri čistač i Agencije za zaštitu životne sredine.
Direktor Agencije za zaštitu životne sredine gdin Radović očekuje da će sporazum doneti unapređenje
do sada već dobre saradnje sa Udruženjem kao i nove mogućnosti zajedničkog učešća u aktivnostima
koje su u delokrugu rada Agencije za životnu sredinu i Udruženja Hrabri čistač.
Predsednik Miodrag Mitrović smatra da jedini način uspešne saradnje i integracija može biti ostvaren
kroz parnerski odnos i da će na ovaj način nove obaveze kao i način njihove implementacije biti bolje
realizovani za nacionalnu industriju otpada.

©Ios-Hrabri Čistač
Web Design & Development by

Webix Design