Evropska komisija za poglavlje 27 Zaštita životne sredine i klimatske promene konstatovala je da Republika Srbija i dalje na samom početku po pitanju usaglašavanja politika sa EU i da nije učinjen veliki napredak u ovom poglavlju  u 2015 godini u odnosu na predhodni period i naglasila da Republika Srbija treba brže da zatvara nesanitarne deponije (smetljišta).

Za sektor otpada konstatovano je da je Potrebno više kontinuiranog ulaganja od strane države u sektor upravljanja otpadom, kao i nužnost povećanja implementacije projekata za posebne tokove otpada. 

Pogledaj ceo tekst :

Izvor: http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2015/20151110_report_serbia.pdf

 

©Ios-Hrabri Čistač
Web Design & Development by

Webix Design