Evropska Komisija usvojila dugo ocekivani paket mera za Cirkularnu ekonomiju. Paket mera se odnosi na izmene sledecih direktiva: Okvirne direktive za otpad, Direktiva o deponijama, Direkiva za ambalažu i ambalažni otpad. (Waste Framework Directive, the Landfill Directive and the Packaging and Packaging Waste Directive).

Pogledajte: 

http://www.kurir.rs/vesti/biznis/okruzeni-smo-smecem-eu-ukida-deponije-srbija-pravi-jos-26-clanak-2048181

http://www.vesti.rs/Ekonomija/Kruzna-ekonomija-kao-novi-globalni-koncept-za-potpuno-iskoriscenje-otpada-Odrzan-okrugli-sto-Cirkularna-ekonomija-u-regionu-u-okviru-ECOFAIR-2015.html

©Ios-Hrabri Čistač
Web Design & Development by

Webix Design