U PKS 22.7.2015. godine predstavljen postscreening dokument, rok za komentare 31.7.2015. godine.
Po završenim prezentacijama predstavnici industrije su predložili nadležnom ministarstvu intenzivniju saradnju izmedju donosioca odluka i industrije u procesu EU integracija.
Jedna od ključnih sugestija na sastanku bila je integrisanje u dokument koncept cirkularne ekonomije.

Link za dokument u Word formatu

Link za dokument u PDF formatu

©Ios-Hrabri Čistač
Web Design & Development by

Webix Design