6.12.2014. u Domu Narodne Skupštine održano je četvrto javno slušanje Odbora za zaštitu životne sredine na kome se diskutovalo o stanju deponija u Republici Srbiji.
Javno slušanje je otvorio predsednik Odbora za zaštitu životne sredine dr Branislav Blažić.

Načelnica Odeljenja za upravljanje otpadom u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Radmila Šerović upoznala je učesnike javnog slušanja sa stanjem na deponijama u Srbiji i aktivnostima Ministarstva za naredni period. Radmila Šerović je ukratko predstavila Nacionalnu strategiju upravljanja otpadom koja je usvojena 2010. godine i istakla da se Strategija trenutno nalazi u fazi revizije radi usklađivanja sa evropskim standardima. Ona je navela da su u narednom periodu planirane izmene i dopune Zakona o upravljanju otpadom i ukazala na potrebu donošenjapodzakonskih akata u ovoj oblasti.

Učesnicima javnog slušanja obratio se direktor Regionalnog centra za upravljanje otpadom „Duboko“, Užice Nedeljko Milosavljević i predsednica Upravnog odbora CEDEF-a Jovanka Arsić Karišić koja je govorila o štetnom uticaju koji deponije imaju na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Ona je navela da CEDEF daje preporuke i sugestije kada su u pitanju deponije kao što su edukacija lokalnih samouprava i stanovništva, uspostavljanje projekata praćenja tokova otpada u Republici Srbiji, redukovanje odlaganja biorazgradivog otpada, rekultivacija starih deponija, formiranje regionalnih centara i izgradnja sanitarnih deponija kao i deponija za tretman medicinskog i farmaceutskog otpada. Predstavnica CEDEF-a ukazala je na značaj međuopštinske saradnje i u tom smislu istakla da CEDEF može da ponudi konkretne modele međuopštinskih sporazuma.

U radu javnog slušanja učestvovali su i potpredsednik Upravnog odbora Udruženja industrije otpada Srbije „Hrabri čistač“ Slobodan Cvetković i tehnički rukovodilac preduzeća Opticus NAUE Marko Popović, kao i predstavnici civilnog sektora.

Učesnici rasprave uglavnom su iznosili probleme na lokalnom nivou i diskutovali o mogućim načinima upravljanja deponijama i apelovali na veće pružanje podrške civilnom sektoru i učešće građana u donošenju odluka.

Slobodan Cvetković, potpredsednik UO Udruženja industrije otpada Srbije „HRABRI ČISTAČ“ rekao je da u narednom periodu treba obratiti pažnju na kontrolisanje raspoloživih tehnologija, kao i na to koje će tehnologije biti primenjivane na osnovu direktiva EU.Takođe, prema Direktivi 9931, neophodno je smanjivati količinu biorazgardivog komunalnog otpada za odlaganje na postojećim deponijama.Sve ovo ukazuje na to da je neophodno revidirati kompletan koncept upravljanja otpadom, pogotovo kada je broj predviđenih deponija u pitanju. Naime, potrebno je izvršiti grupisanje i spajanje pograničnih regiona, s obzirom na to da ne koriste sve postojeće deponije svoje kapacitete maksimalno, a takvih primera je dosta. U tom smislu je potrebno i revidiranje Nacionalne strategije. Apelovao je na Vladu i resorna Ministarstva da neophodna znanja prenesu lokalnim samoupravama, kada su u pitanju obavljanje komunalnih delatnosti i izgradnja sanitarnih deponija, kako bi se u ovu oblast uveo neki red, a smernice postale obavezujuće.

Javno slušanje održano je uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), kroz projekat „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine Republike Srbije“.

©Ios-Hrabri Čistač
Web Design & Development by

Webix Design